Πληροφορίες σχετικά με την τεχνική Graston για Ασθενείς

Η τεχνική Graston είναι πολύ αποτελεσματική στο να θεραπεύει παθήσεις των μαλακών ιστών τόσο αν είναι χρόνιες, οξείες ή μετά το χειρουργείο.

 

Η τεχνική Graston προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα στον ασθενή όπως:
Μειώνει το συνολικό χρόνο θεραπείας.
Ενισχύει τη ταχύτερη αποκατάσταση.
Μειώνει την ανάγκη για αντιφλεγμονώδη φάρμακα.
Επιλύει χρόνιες παθήσεις οι οποίες θεωρούνται μόνιμες.

Πηγή: http://www.grastontechnique.com/