Πως λειτουργεί η τεχνική Graston

Έξι εργαλεία από ανοξείδωτο χάλυβα αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της τεχνικής Graston. 

H καμπυλόγραμμη ακμή των πατενταρισμένων εργαλείων της τεχνικής Graston συνδυάζεται με τα κοίλα ή κυρτά μέρη τους, για τη καλύτερη επαφή τους με τα διάφορα μέρη τους σώματος. Αυτός ο σχεδιασμός επιτρέπει την ευκολία της θεραπείας και μεγιστοποιεί τη διείσδυση στους ιστούς.

Τα όργανα της τεχνικής Graston επιτρέπουν στον ιατρό να απομονώσει τις συμφύσεις και να τις επεξεργαστεί με μεγάλη ακρίβεια. Δεδομένου ότι οι επιφάνειες των οργάνων δεν συμπιέζουν το δέρμα όπως κάνουν τα δάχτυλα, βαθύτερα περιστατικά μπορούν να απομονωθούν και να ιαθούν. Για να εξηγήσουμε τις ιδιότητες των εργαλείων συχνά χρησιμοποιούμε το παράδειγμα του στηθοσκοπίου. Έτσι όπως το στηθοσκόπιο ενισχύει ότι ακριβώς το ανθρώπινο αυτί δε μπορεί να ακούσει, έτσι ακριβώς τα όργανα της Graston Technique αυξάνουν σημαντικά αυτά που αισθάνονται τα ανθρώπινα χέρια.

Πηγή: http://www.grastontechnique.com/

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Η Χειροπρακτική προσέγγιση της Οσφυαλγίας