Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2013 13:09

Η Φιλοσοφία της Χειροπρακτικής

Η Θεωρία της Χειροπρακτικής

Η Χειροπρακτική, ως επιστημονική μέθοδος στηρίζεται στις παρακάτω αρχές:

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Η Χειροπρακτική