ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ NSA

Τι είναι η τεχνική NSA

Γνωστό επίσης και ως περίθαλψη Network Spinal (Network care), η Network Spinal Analysis αποτελεί μία απαλή ωστόσο δυνατή προσέγγιση στη χειροπρακτική που υποδεικνύει στο σώμα, την σπονδυλική στήλη και το νευρικό σύστημα να απελευθερώσει παλαιότερο άγχος και τραύματα, να αναδιοργανώσει τη δομή, την αντίληψη και την συμπεριφορά και να αναπτύξει νέες στρατηγικές για αυτοεπίγνωση και αυτοθεραπεία.

Η Network Spinal (NS) αποτελεί μία χειροπρακτική τεχνική που παρέχει μεγαλύτερη επίγνωση και σύνδεση με το σώμα (σας) και τις θεραπευτικές του ικανότητες. Μέσα από ήπια αγγίγματα κατά μήκος της σπονδυλικής στήλης, το νευρικό σύστημα αναπτύσσει μία νέα στρατηγική για ζωή και θεραπεία.

Η ένταση στην σπονδυλική στήλη που δημιουργείται από την πίεση της καθημερινότητας και την αδυναμία να τη αντιμετωπίσουμε, τραβάει και ερεθίζει τα νεύρα με αποτέλεσμα την μη φυσιολογική λειτουργία του συστήματος και των οργάνων του σώματος. Με την περίθαλψη Network μαθαίνουμε πως να απελευθερώνουμε και να χρησιμοποιούμε την ένταση της σπονδυλικής στήλης σαν καύσιμο για την μεταμόρφωσή μας. Συντονιζόμαστε περισσότερο με τις εσωτερικές μας ενδείξεις και μπορούμε να λαμβάνουμε νέες εμπνευσμένες ενέργειες και να κάνουμε πιο υγιεινές επιλογές πιο αβίαστα.

Υπάρχουν δύο μοναδικά κύματα της σπονδυλικής στήλης (Αναπνευστικό και Σωματο-ψυχικό) που αναπτύσσονται με την περίθαλψη Network Spinal και που σχετίζονται με την απελευθέρωση της έντασης της σπονδυλικής στήλης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της προόδου της αναδιοργάνωσης της σπονδυλικής στήλης και των θετικών αλλαγών της ζωής. Στην περίθαλψη Network Care, ένα άτομο είναι Ενεργός Μέτοχος στην δική του θεραπεία και μεταμόρφωση!

Οφέλη της Network Spinal Analysis (NSA) (Ανάλυσης Σπονδυλικής Στήλης Network):

Λιγότερος σωματικός πόνος

Περισσότερη ενέργεια

Λιγότερη κατάθλιψη / Άγχος

Περισσότερη βίωση χαράς

Περισσότερη εσωτερική γαλήνη

Λιγότερο άγχος και ένταση

Βελτιωμένη αναπνοή

Γενικά βελτιωμένη ποιότητα ζωής

ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ!